Kirat Yakthung Chumlung (UK)

slFft- ofSy'I r'Dn'I o's]

Financial Support KYC Nepal Damak Branch

Donation From: CEC KYC UK People! Panies and pannies become pounds which may save lives
Collected By: Dilkumar Iwaram
S.No. Member # Name Address Amount In £
1   Subash Chandra Jabegu   10.00
2   Dilsing   10.00
3   Dilkumar Iwaram Dagenha Exxex 5.00
4   Khagendra Laoti   5.00
  Collector's use only Total Money Raised 30.00
  KYC UK A. Treasurer Use Only Total Money Received 30.00

Donation From: KYC UK Swindon Branch
Collected By: Gobinda Maden/ Maita Ingwaba
S.No. Member # Name Address Amount In £
1   Bhakta Limbu   5.00
2   Gobinda Maden   5.00
3   Krishna Limbu   5.00
4   Maita Limbu   5.00
  Collector's use only Total Money Raised 20.00
  KYC UK A. Treasurer Use Only Total Money Received 20.00

Grand total money sent to KYC Nepal Damak Branch: 115.00

सिसेक्पा तङ्नाम को समिक्षा बैठक तथा किरात् याक्थुम चुम्लुङ युके को सातौँ कार्य समितिको पन्ध्रौं बैठक ले पारीत गरे अनुसार कि. या. चु. नेपाल दमक साखा लाई जती उठेको रकम छ तेती मात्र पठाउने निर्णय गरेको छ। (£115.00), £1 = Rs १६३ को Rate ले Rs १८७४५।०० पठाएका छौं ।

भवदिय
श्री दिल कुमार इङ्वारम
सह कोषाद्यक्ष
किरात याक्थुङ चुम्लुङ युके

Copyright © 2019 Kirat Yakthung Chumlung UK. All Rights Reserved.